Hoppa till huvudinnehåll

Husgranskning

Vill du veta mera om ditt hus eller om din bostad? Gör granskningar av hus och byggnader. Lämpar sig för dig som vill ha en utomståendes åsikt om din byggnads skick. En visuell granskning av byggnaden på ställen dit man når. Hjälp av fuktmätare vid granskning av t.ex. badrum. Till granskningen hör sammanställande av en kort (ca 2 sidors) rapport om byggnadens skick. Även muntlig genomgång av objektet vid själva granskningen.

Observera att detta inte är en så kallad konditionsgranskning (där granskaden har AKK behörighet och granskning samt rapportering sköts på ett visst sätt).

Detta är alltså enbart en utomstående byggnadsingenjörs bedömning av objektet.

Prisexempel för husgranskning:

  • Normalstor fritidsstuga eller egnahemshus 400,00 euro + moms (24%)
  • Kilometerersättning tillkommer
  • Fuktmätning
  • Husgranskning